loading

Misyon & Vizyon

MİSYON

TYAB Tüzüğünde amacımız; “Tohum ve patates tohumluğu yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak,” olarak ifade edilmiştir. 

Görevimiz;  üyelerinin teknik ve teknolojik gelişmelerine destek sağlamak, her koşulda üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmak, Milli ve Yerli tohumculuk sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

 

VİZYON

Bu amaçlarımız doğrultusunda kalite öncelikli, yenilikçi, etkin ve sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, üyelerimiz arasında dayanışmanın sağlanması, üyelerimizin uluslararası alanda tanıtım ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmasıdır.