loading

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB), 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’na göre kurulmuştur. 2008 yılı Haziran ayında Kanuna göre kuruluşunu tamamlayan TYAB,  Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını 01.06.2008 tarihinde yapmış ve Ümit BAYSAL’ı Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçmiştir. Geçici Yönetim Kurulu 1. Genel Kurula kadar görevini yürütmüştür.

1. Genel Kurul  30-31.08.2008 tarihlerinde yapılmış, Alt Birlik Organları oluşturulmuş ve resmen  faaliyete başlamıştır.

1. Genel Kurulda 5 Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. İlk Yönetim Kurulu üyelerimiz: Ümit BAYSAL,  İsmail AKBULUT, İsmail YURTAN, Turan SERTTAŞ ve Ferudun EROL’dur.  İlk YK Başkanlığını Ümit BAYSAL  yürütmüştür. 2008 yılından sonra takip eden yıl Mali Genel Kurul,  İkinci yıl seçimli Genel Kurul yapılmak suretiyle 2019 yılında 12. Mali Genel Kurulumuz gerçekleşmiştir. 
Seçimli olan 11. Genel Kurulumuz  21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Bu Genel Kurulda; Mehmet TAKIMCI, Hacı Ömer GÜLER, Miktat OLGUN, Mehmet Nihat DOLAŞ. Mehmet TURAÇ, Nuri TAŞKIRANOĞULLARI ve Alaettin DOĞAN olmak üzere 7 Yönetim Kurulu üyesi seçilmişlerdir.  Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet TAKIMCI, Başkan Yardımcılığına Hacı Ömer GÜLER ve Saymanlığa Miktat OLGUN seçilmişlerdir. 13.08.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Hacı Ömer GÜLER, Başkan Yardımcılığına Mehmet TAKIMCI ve Saymanlığa da Miktat OLGUN seçilmişlerdir. Bu yönetim halen görevine devam etmektedir. 2020 yılında seçimli 13. Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

 

Üyelik Hareketleri;

Üyelerimizin büyük çoğunluğu sırasıyla Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ülke genelinde 62 ilimizde üyemiz bulunmakta, 10 ilimizde ise üyelerimizin sayısı bin kişinin üzerindedir.

•    2008 yılında 61, 2009 yılında 696, 2010 yılında 1255, 2011 yılında 896, 2012 yılında 823, 2013 yılında ise 11141 yeni üye kaydı yapılmış ve 2013 yılı sonu itibariyle üye sayımız 14872’ye ulaşmıştır. 
•    2014 yılında 5389, 2015 yılında 4739, 2016 yılında 3636, 2017 yılında 5424 üye kaydı 2018 yılında 4977 üye kaydı yapılmış,                                                                                      aktif üye sayısı 14170 kişi olmuş ve üye sayımız 39037 üyeye ulaşmıştır.
•    2019 yılında 4827 üye kaydı yapılmış, aktif üye sayısı 15018 kişi olmuş ve üye sayımız 44045 üyeye ulaşmıştır.
•    Yaklaşık 45.000 kayıtlı üyeye ulaşan Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) sorumluluklarının bilinciyle sertifikalı tohum yetiştiricilerinin güçlü sesi olamaya devam edecektir. Kanun ve yönetmeliklerde zorunlu olan üyelikle ilgili; uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde, mevzuat değişikliklerinde ve destekleme politikalarında üyelerimizin menfaatlerini savunmak üzere Bakanlık nezdinde gerekli çalışmaları sürdürmektedir.